Perpetuum 2016

Konference o vzdělávání bez hranic

Kde leží hranice vzdělávání? Můžeme se inspirovat v zahraničí? Jak vypadá vzdělávání u nás za hranicemi školního pozemku? A co se naučíme, když překročíme zónu osobního komfortu?

Záznamy z konference

O konferenci

1. ročník konference Perpetuum 2016 proběhne 8. listopadu
v Centru současného umění DOX.

Cílem konference je zamyslet se nad hranicemi, které určují dnešní současnou podobu vzdělávání,
stejně jako představit možnosti, které se nachází za jejich překročením.

V rámci konference proto vystoupí řečníci, kteří do oblasti vzdělávání zasahují a jejichž názor vnáší
do diskuse mnoho inspirativních podnětů. Každý z nich během patnáctiminutové prezentace přednese
příspěvek, týkající se zahraniční inspirace, české zkušenosti, nebo vize ve vzdělávání. Na závěr každého
panelu bude prostor pro diskuzi i vaše dotazy. Praktickou částí konference jsou workshopy
probíhající během odpoledního programu.

Účast na konferenci je bezplatná, stačí se předem registrovat.

Řečníci

Zahraniční inspirace
Bob Kartous

Zjistěte více...

Bob Kartous
EDUin
Šimon Pánek

Zjistěte více...

Šimon Pánek
Člověk v tísni
Tania le Moigne

Zjistěte více...

Tania le Moigne
Google
Ondřej Liška

Zjistěte více...

Ondřej Liška
Ashoka ČR

Zjistěte více...

Markéta Šetinová
Oxford and Cambridge and Alumni Society
Česká zkušenost
Eva Sanigová

Zjistěte více...

Eva Sanigová
ZŠ Livingston
Tomáš Hruda

Zjistěte více...

Tomáš Hruda
Education Republic
Jiří Raiterman

Zjistěte více...

Jiří Raiterman
Dox
Miloš Říha

Zjistěte více...

Miloš Říha
Skautský institut
Vize ve vzdělávání
Mikuláš Bek

Zjistěte více...

Mikuláš Bek
Masarykova Univerzita
Radek Špicar

Zjistěte více...

Radek Špicar
Svaz průmyslu a dopravy
Václav Kubata

Zjistěte více...

Václav Kubata
Nadace Depositum Bonum
Ondřej Šteffl

Zjistěte více...

Ondřej Šteffl
Scio

Program

Programem vás provede Markéta Majerová

9:00

registrace, coffee break

9:15

komentovaná prohlídka výstavy HAVEL

10:00

úvodní slovo

10:00 - 12:00

Zahraniční inspirace

Šimon Pánek

+diskuze

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

Workshopy

14:30 - 15:00

coffee break

15:00 - 16:30

Česká zkušenost

Miloš Říha

+diskuze

16:30 - 18:00

Vize ve vzdělávání

Mikuláš Bek

+diskuze

Konferenci pořádá Scio ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Nadací Depositum Bonum


Konference Perpetuum je součástí
doprovodného programu výstavy HAVEL

Občerstvení na konferenci nabídne Ethnocatering

Místo konání konference

Kontakt

perpetuum@scio.cz

tel.: 234 705 521